ATATÜRK KÖŞESİ
Bugüne dek elde ettiğimiz başarı, ancak gelişme ve uygarlığa bir yol açmıştır. Bize ve bizden sonra gelenlere düşen görev, bu yol üzerinde tereddütsüz ilerlemektir."
Mustafa Kemal ATATÜRK
Üzerine bina yapılacak parselin aplikasyon krokisi ve imar durumu belgesine göre mimari projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eden ve serbest çalışan Harita mühendislerince hazırlanan dosyadır. Yeni yapılacak binanın kitle ebatlarını çekme mesafelerinin gösterir Yapı Yeri Uygulama Krokisi ve Kotlarını yol genişliklerini gösterir Yapı Yeri Kot krokisi hazırlanır.
YENİ PROJELERİMİZ